Analytische Netwerk Projecten

In de maand juni zullen de studenten werken aan een project waarin netwerktechnologie op de voorgrond staat. Het project is analytisch, niet implementatiegericht, van aard.

De eisen waaraan het netwerkproject van juni 2004 moet voldoen zijn:

  • het moet kunnen worden uitgevoerd in een periode van 4 weken full time (1 week inwerken, 2 weken uitvoering, 1 week verslaglegging);
  • het moet zich onderscheiden van een “klus” door zo veel mogelijk aandacht voor de academische en abstracte aspecten van de opdracht;
  • het moet een “consultancyrapport” als resultaat opleveren;
  • het moet een netwerkorientatie hebben.

De lijst van projecten beschrijft de projectvoorstellen. Na goedkeuring zal hierin tevens per project te vinden zijn welke studenten het uitvoeren, en welke begeleiders erbij betrokken zijn.

De resulterende ANP Reports zijn tevens beschikbaar.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.