Software migratie: sendmail naar postfix

Software-migratie wordt vaak bemoeilijkt door het feit dat functionaliteit in de oude software niet één op één kan worden overgedragen op de nieuwe software. Tevens zijn de gevolgen van jarenlange lokale modificaties en conventies niet eenvoudig in de nieuwe architectuur in te passen. Bij de FNWI spelen deze zaken onder meer bij een mogelijke beslissing om over te stappen van sendmail naar postfix als Mail Transport Agent. Het project moet een consultancy rapport opleveren dat de problemen bij zo'n migratie in kaart brengt.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.