Meten en monitoren op SURFnet 5

De opdracht is het ontwerpen en opzetten van een meetsysteem in SURFnet5 dat op gigabit ethernet links de relevante error-counters bijhoudt en alarm kan slaan wanneer bepaalde thresholds overschreden worden. Overdracht naar het operationeel beheer (bij SARA) zou de afronding dienen te zijn. Hierbij kan, of beter dient, gebruik gemaakt te worden van standaard software zoals bijvoorbeeld RRDtool of MRTG.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.