Evaluatie van de beveiligingsarchitectuur van Collaboratory.nl

Collaboratory.nl is een project dat industriele samewerking op basis van het delen van geavanceerde laboratoriumapparatuur mogelijk moet maken. Binnen het samenwerkingsveband wordt aan de UvA gewerkt aan een prototype die de besturing en de resultaten van dergelijke apparatuur beveiligd. Hierbij moeten bedrijven op ad-hoc basis mensen kunnen betrekken bij bepaalde onderzoekstrajecten. Zie ook de studentenprojecten bij de AIR groep van de UvA.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.