Mac G5 10Gb network drivers and benchmarks

Onderzoek de mogelijkheden om met behulp van de nieuwe Apple Mac G5 architectuur te participeren in high speed (10Gb) netwerkexperimenten zoals die bij het NetherLight project worden uitgevoerd. Hiervoor moet ondermeer de beschikbaarheid van drivers voor bestaande 10Gb hardware onderzocht worden.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.