Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2003-2004:ciaos:ciaos [2007/02/06 12:17] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html>​
 + <​head>​
 + <​title>​CIAOS practicum</​title>​
 + </​head>​
 +
 +<body bgcolor="#​222222"​ text="#​ffffff"​ link="#​ffffff"​ alink="#​aaaaaa"​ vlink="#​aaaaaa">​
 +<​h1>​CIAOS Practicum</​h1>​
 +<p>
 + <​h2>​Files</​h2>​
 + <a href="​files/​reader.pdf">​Reader (PDF)</​a><​br>​
 + <a href="​files/​reader.sxw">​Reader (OpenOffice)</​a><​br>​
 + <a href="​files/​reader.txt">​Reader (TXT)</​a><​br>​
 +</p>
 +<p>
 + <​h2>​Verslagen</​h2>​
 + Waarom moet je de verslagen inleveren? Aan de hand van de verslagen moeten we kunnen<​br>​
 + beoordelen of je hebt begrepen wat je doet in het practicum. De uiteindelijke situatie<​br>​
 + is dat je in staat bent om op onbekende UNIX/Linux varianten snel je weg te vinden van<​br>​
 + installatie t/m beheer. Je verslag bevat dus niet zozeer een stappenplan van wat je hebt<​br>​
 + gedaan, als wel een verklaring waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en wat die keuzes<​br>​
 + betekenen voor het systeem. De antwoorden op de vragen in de reader geven dan ook een<​br>​
 + indruk van het begrip wat je hebt opgedaan in het practicum.<​br>​
 +</p>
 +<p>
 + <​h2>​Beoordeling</​h2>​
 + De beoordeling van CIAOS is als volgt:<​br>​
 + <br>
 + <​pre>​
 +1) Het practicum moet voldoende zijn.
 +
 +en
 +
 +   ​Verslag casus + Tentamen
 +2) ------------------------ == Eindcijfer
 +              2</​pre>​
 +</p>
 +<p>
 + <​h2>​Verslagformaat</​h2>​
 + <​pre>​
 +Graag als bestandsnaam:​ YYMMDD - NAAM - CIAOS - Week#​.PDF|.TXT
 +
 +Bijvoorbeeld:​ 030921 - Arnim Eijkhoudt - CIAOS - Week3.pdf
 +
 +                        of
 +
 +              030914 - Karst Koymans - CIAOS - Week2.txt</​pre>​
 +</p>
 +<p>
 + Mail je verslagen in ieder geval naar mij: <a href="​mailto:​penguin@os3.nl">​Arnim</​a>,​ met <​b>​eventueel</​b>​
 + een CC-tje naar <a href="​mailto:​karst@os3.nl">​Karst</​a>​.
 +</p>
 +</​body>​
 +</​html>​
  

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.