Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2003-2004:ciaos:tm [2007/02/06 12:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html>​
 +        <​head>​
 +                <​title>​Tijdelijke Mededelingen</​title>​
 +        </​head>​
 +<body bgcolor="#​222222"​ text="#​ffffff"​ link="#​ffffff"​ alink="#​aaaaaa"​ vlink="#​aaaaaa">​
 + <​h1>​Tijdelijke Mededelingen</​h1>​
 + <table border=2 cellspacing=0 cellpadding=2 width=640>​
 + <​tr>​
 + <td width=50%>​
 + <​font size=+2>​Ontbrekende verslagen</​font>​
 + </​td>​
 + <td width=50%>​
 + <a href="​mailto:​penguin@os3.nl">​Arnim</​a>​ - 17:26 - 6 november 2003
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <td colspan=2>​
 + Ik mis nog de volgende verslagen, verdeeld per week:<​br>​
 + Week 2: Redouan, Gert-Jan.<​br>​
 + Week 4: Samir, Sander H.<​br>​
 + Week 5: Aziz A., Samir.
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + </​table><​br>​
 + <table border=2 cellspacing=0 cellpadding=2 width=640>​
 + <​tr>​
 + <td width=50%>​
 + <​font size=+2>​Verslagen en andere narigheid :​-)</​font>​
 + </​td>​
 + <td width=50%>​
 + <a href="​mailto:​penguin@os3.nl">​Arnim</​a>​ - 02:52 - 14 oktober 2003
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <td colspan=2>​
 + Hallo, even een grote update voor iedereen. Het klopt dat er verschillen zijn in 
 + opdrachten;​ dat komt omdat Karst en ik enkele extra opdrachten hebben verzonnen voor
 + de mensen die snel klaar waren en deze mensen hebben dus soms andere informatie in hun 
 + verslag. Nogmaals, het gaat hier om '​lichtgewicht'​ verslagen; de hele mooie uitgebreide
 + verslagen zijn natuurlijk welkom, maar de kern van de opdracht en de vragen hoeven niet
 + meer dan één, hoogstens anderhalf kantje te beslaan.<​br>​
 + <​br>​
 + Ik mis echter van sommige mensen nog steeds een aantal verslagen; ik zet de namen en
 + verslagen online van de week zodat jullie deze alsnog kunnen sturen. Voor alle duidelijkheid:​
 + ik kan soms verslagen niet verwerken omdat ze niet juist genoemd zijn. Als je naam
 + dus op de lijst staat en je toch weet dat je dat verslag gestuurd hebt, stuur het dan nogmaals
 + maar dan volgens de juiste benaming (kijk op de <a href="​ciaos.html">​CIAOS page</​a>​ voor de 
 + E-mail adressen en de bestandsnamen). Dat maakt het voor Karst en mij makkelijker om alles aan
 + het eind bij mekaar te zetten op de OS3 website. Als je nog niet een gesprek hebt gehad
 + over je verslagen, dan is dat in principe een goed teken. Ik weet niet of ik het nog red om
 + de overgeblevenen te spreken in de komende weken, maar ik zal het proberen.<​br>​
 + <​br>​
 + Mocht je onverhoopt nog niet klaar zijn met je CIAOS of DIAM opdrachten, probeer het dan met
 + hulp van je medestudenten af te maken en raadpleeg mij of Karst zodat je niet problemen
 + krijgt met de opstapeling van werk door de casus en het tentamen.<​br>​
 + <​br>​
 + Tenslotte nog even dit: omdat ik in november afstudeer, ben ik hard bezig met mijn 
 + afstudeerscriptie en het verwerken van jullie feedback in de CIAOS reader en de DIAM casus. ​
 + Enkelen van jullie hebben mij al uitstekende tips gegeven; mocht je nog wat tips hebben,
 + of het nu technisch is of een algemeen iets, aarzel dan niet om me even aan te spreken of een 
 + mailtje te sturen zodat ik het mee kan nemen!<​br>​
 + <​br>​
 + Groet, Arnim.
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + </​table><​br>​
 + <table border=2 cellspacing=0 cellpadding=2 width=640>​
 + <​tr>​
 + <td width=50%>​
 + <​font size=+2>​Sendmail / DNS / MX problemen</​font>​
 + </​td>​
 + <td width=50%>​
 + <a href="​mailto:​penguin@os3.nl">​Arnim</​a>​ - 17:02 - 24 september 2003
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <td colspan=2>​
 + Ik begreep dat sommige mensen het probleem hebben dat Sendmail niet werkt of blijft
 + hangen op het versturen van mail. Zorg er voor dat je de volgende dingen goed hebt
 + ingesteld:<​br>​
 + <​br>​
 + IN MX records voor -ieder- domein wat je apart(!) wil laten afhandelen: a.os3.nl, b.os3.nl, enz.<​br>​
 + IN A records voor alle hostnames (ns.a.os3.nl,​ a.os3.nl, enz.)<​br>​
 + <​b>/​etc/​mail/​local-host-names</​b>​ moet alle domeinen bevatten die je apart wil laten afhandelen.<​br><​br>​
 + Vergeet niet na je wijzigingen in <​b>​virtusertable</​b>​ en <​b>​aliases</​b>​ opnieuw de hash-files aan te maken 
 + en in je DNS zonefiles de serial steeds op te hogen.<​br>​
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + </​table><​br>​
 + <table border=2 cellspacing=0 cellpadding=2 width=640>​
 + <​tr>​
 + <td width=50%>​
 + <​font size=+2>​DIAM sheets</​font>​
 + </​td>​
 + <td width=50%>​
 + <a href="​mailto:​m.nahrwar@ie.hva.nl">​Morteza</​a>​ - 16:50 - 16 september 2003
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <td colspan=2>​
 + De sheets van de presentaties DIAM zijn nu beschikbaar op de <a href="​diam.html">​DIAM</​a>​ site
 + onder het downloads kopje.
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + </​table><​br>​
 + <table border=2 cellspacing=0 cellpadding=2 width=640>​
 + <​tr>​
 + <td width=50%>​
 + <​font size=+2>​Verslagen</​font>​
 + </​td>​
 + <td width=50%>​
 + <a href="​mailto:​penguin@dhcp.net">​Arnim</​a>​ - 16:43 - 16 september 2003
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <​tr>​
 + <td colspan=2>​
 + In overleg met Karst gaan we alle verslagen individueel bespreken. Ik zal dus de
 + komende practica jullie stuk voor stuk benaderen en de verslagen doornemen, eventueel
 + samen met Karst.
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + </​table><​br>​
 +<!---
 +!--->
 +</​body>​
 +</​html>​
  

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.