Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
2006-2007:courses:ids_project_2006-2007_assignment [2007/05/21 15:03]
maarten
2006-2007:courses:ids_project_2006-2007_assignment [2007/05/30 16:16] (current)
mrkoot
Line 1: Line 1:
 +====== Richtlijnen voor IDS project 2006-2007 ​ ======
  
 +Hieronder volgt een opsomming van de richtlijnen voor het IDS-project 2006-2007, zoals van toepassing per 12 april 2007. 
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Doelstelling =====
 +  * De doelstelling van het studentproject is het verkrijgen van inzicht en vaardigheid in een deelonderwerp van IDS.
 +  * De keuze van het onderwerp is vrij, voorkeur gaat uit naar onderwerpen die enigszins vernieuwend zijn. Voorbeelden:​ NetFlow analyse (TNO-NERD), alert correlatie, honeynets/​honeywalls,​ IDMEF/IDXP, agent-based IDS, LaBrea (zijn er anno 2007 zinvolle toepassingen van tarpits?), HoneyTrap, Roo, GOTEK, CWSandbox.
 +
 +===== Organisatie =====
 +  * De doorlooptijd is van 2007-04-30 t/m 2007-06-01;
 +  * Maak groepjes van 2/3 personen (MAAK DUIDELIJKE TAAKVERDELING!);​
 +  * Kies onderwerp, schrijf voorstel, mail naar MC+MK;
 +  * Na goedkeuring:​ voer voorstel uit.
 +
 +===== Verwachte resultaten =====
 +  * Onderzoeksvoorstel;​
 +  * Onderzoeksrapport(je);​
 +  * Presentatie (evt. demo).
 +
 +===== Eisen aan onderzoeksvoorstel =====
 +  * Beschrijving van onderwerp en gepland onderzoek + rechtvaardiging;​
 +    * Waarom is dit MSc-waardig? ​
 +    * Wat is evt. vernieuwend?​
 +  * Time schedule (who, when, what); met DUIDELIJKE taakverdeling;​
 +  * Beschrijving van benodigde resources;
 +  * Beschrijving van evt. verwachte problemen bij onderzoek (+ oplossingen / alternatieven).
 +  * Zie sjabloon in {{2006-2007:​courses:​ids:​ids-proposal_template.tex.txt|LaTeX}} en {{2006-2007:​courses:​ids:​ids-proposal_template.pdf|PDF}}
 +
 +
 +
 +===== Eisen aan onderzoeksrapport =====
 +  * Duidelijke structuur (bijv. hypothese, meetmethode,​ meetresultaten,​ interpretatie);​
 +  * Beschrijving van eindresultaat EN individuele deelresultaten.
 +  * Zie verder "​Beoordeling"​.
 +
 +
 +===== Eisen aan presentatie ===== 
 +  * Zelfde als bij andere vakken (i.e. geen speciale eisen; presentatieduur is 30min., waarvan 10min. voor vragen).
 +
 +===== Deadlines =====
 +  * Onderzoeksvoorstel:​ uiterlijk 2007-04-20 23:59
 +  * Onderzoeksrapport:​ uiterlijk 2007-06-03 23:59
 +  * Presentatie / demo: 2007-05-31, zaal F0.13 aan FNWI Kruislaan 403, A'dam
 +
 +===== Beoordeling =====
 +Cijfers worden bepaald per individu op basis van het (deel)resultaat zoals uitgedragen in het onderzoeksrapport (50%) en de presentatie (50%). Daarbij wordt gelet op de volgende waarden:
 +  * Toepasbaarheid;​
 +  * Diepgang;
 +  * Vernieuwing;​
 +  * Correctheid;​
 +  * Volledigheid;​
 +  * Spelling, structuur.
 +
 +Je hoeft niet aan ALLE waarden te voldoen: een resultaat dat weinig diepgang heeft maar zeer vernieuwend en toepasbaar is kan evenwel een hoog cijfer opleveren. Alle waarden worden even zwaar meegewogen.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.