Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
2006-2007:courses:ssn [2007/01/31 11:12]
schatbrn
2006-2007:courses:ssn [2007/04/20 13:58] (current)
schatbrn
Line 1: Line 1:
 +~~META:​title=Security of Systems and Networks~~
  
 +====== SSN Security of Systems and Networks ======
 +
 +===== Boek =====
 +
 +{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​networksecurity_klein.jpg|networksecurity_klein.jpg}}
 +
 +[[http://​vig.prenhall.com/​catalog/​academic/​product/​0,​1144,​0130460192,​00.html|Network
 +Security: Private Communication in a Public World, 2/E]]
 +
 +Onder andere verkrijgbaar bij:
 +[[http://​www.amazon.com/​Network-Security-Private-Communication-Public/​dp/​0130460192/​sr=8-1/​qid=1161649907/​ref=pd_bbs_sr_1/​104-3993543-7470364?​ie=UTF8|Amazon]]
 +
 +(Of via je eigen boekhandel.)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Sheets =====
 +
 +^De sheets^
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_1_2006.pdf|Hoorcollege deel 1}}|     
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_2_2006.pdf|Hoorcollege deel 2}}|
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_3_2006.pdf|Hoorcollege deel 3}}|     
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_4_2006.pdf|Hoorcollege deel 4}}|     
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_5_2006.pdf|Hoorcollege deel 5 sorry deze bleek leeg}}|
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_5_de_echte_2006.pdf | Hoorcollege 5 de echte }}|
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_6_2006.pdf|Hoorcollege deel 6}}|    ​
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​ssn_hoorcollege_7_wireless_2006.pdf|Hoorcollege deel 7}}|    ​
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​crypto_math.pdf|Gastcollege crypto door Karst Koymans}}|
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​teuns_uva_gastcollegepki_2006_gecensureerd.pdf|Gastcollege PKI door Teun Nijssen}}|
 +|{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​bofs.zip|Gastcollege Pieter de Boer Bufferoverflows}}|
 +
 +===== Rooster en Gastcolleges =====
 +
 +Let op er zijn ook enkele **[[:​2006-2007:​courses:​ssn:​colloquia|colloquia]]** relevant voor SSN !
 +
 +
 +^Datum ​    ​^Tijd ​    ​^Onderwerp ​    ​^Docent ​    ​^Organisatie ​    ​^Lokatie^
 +|**Week 1**| | | | | |
 +|Maandag 30 oktober |10:​15-12:​15|Hoorcollege 1 Klasieke crypto| Jaap van Ginkel | UvA |B.604|
 +|Donderdag 2 november |10:​15-12:​15|Hoorcollege 2 Enigma| Jaap van Ginkel | UvA| B.604|
 +|**Week 2**| | | | | |
 +|Maandag 6 november |10:​15-12:​15|Hoorcollege 3 Hacker Workshop| Jaap van Ginkel | UvA |B.604|
 +|Donderdag 9 november |10:​15-12:​15|Crypto Wiskunde| Karst Koymans| UvA |B.604|
 +|**Week 3**| | | | | |
 +|Maandag 13 november |10:​15-12:​15|Hoorcollege 4 Moderne Crypto|Jaap van Ginkel | UvA |B.604|
 +|Maandag 13 november |1300-15:​00|Stemcomputers of niet|Rop Gonggrijp | WVSN | B.604|
 +|Donderdag 16 november |10:​15-12:​15|Public Key Infrastructure| Teun Nijssen| Universiteit van Tilburg | B.604|
 +|**Week 4**| | | | | |
 +|Maandag 20 november |10:​15-12:​15|Hoorcollege 5 AAA|Jaap van Ginkel | UvA |B.604|
 +|Donderdag 23 november |10:​15-12:​15|Buffer Overflows| Pieter de Boer | Madison Ghurka | B.604|
 +|**Week 5**| | | | | |
 +|Maandag 27 november |10:​15-12:​15|Internetstemmen Ries| Jan Meijer | SURFnet | B.604|
 +|Donderdag 30 november |10:​15-12:​15|Hoorcollege 6 Protocols en Handshake Pitffals| Jaap van Ginkel | UvA| B.604|
 +|**Week 6**| | | | | |
 +|Maandag 4  december |10:​15-12:​15|Smartcard security| Harko Robroch |Riscure | B.604|
 +|Donderdag 7 december |10:​15-12:​15|Beveiliging belastingdienst| Hugo Heitmeijer | Belastingdienst | B.604|
 +|Donderdag 7 december |13:​00-15:​00|Security Awareness en Social Engineering| Leo Willems | Tunix | B.604|
 +|**Week 7**|Case week| | | | |
 +|Maandag 11 december |10:​15-12:​15|Hoorcollege 7  Wireless| Jaap van Ginkel | UvA | B.604|
 +|Maandag 11 december |13:​00-17:​00|Presentaties projecten| Jaap van Ginkel | UvA | B.604|
 +|Donderdag 14 december |8:​04-21:​35|Excursie Bletchley Park| Eelco Schatborn | UvA | Milton Keynes UK|
 +|Dinsdag Woensdag of Vrijdag|10:​15-12:​15|Inhaalcollege| | | |
 +|**Week 8**|Tentamenweek| | | | |
 +|xxx x december |TBD|Tentamen SSN | TBD | UvA | Zie tentamenrooster|
 +
 +
 +
 +
 +=====Films=====
 +
 +{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​blik.gif|blik.gif}}
 +Facultatief !
 +
 + ​**[[https://​wiki.os3.nl/​doku.php/​2006-2007-playground/​film|Zie voor actuele versie]]**
 +
 +===== Voortgang Studenten =====
 +
 +^Student SSN Logs ^  ​
 +|[[:​2006-2007:​students:​rob_buijs:​ssn|Rob Buijs]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​gerben_van_malenstein:​ssn|Gerben van Malenstein]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​maurits_van_der_schee:​ssn|Maurits van der Schee]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​peter_tavenier:​ssn|Peter Tavenier]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​tijmen_van_den_brink:​ssn|Tijmen van den Brink]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​robert_vloothuis:​ssn|Robert Vloothuis]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​michael_rave:​ssn|Michael Rave]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​pieter_siekerman:​ssn|Pieter Siekerman]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​stefan_deelen:​ssn|Stefan Deelen]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​ralph_koning:​ssn|Ralph Koning]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​coen_steenbeek:​ssn|Coen Steenbeek]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​carol_meertens:​ssn|Carol Meertens]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​lotte-sara_laan:​ssn|Lotte-Sara Laan]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​marju_jalloh:​ssn|Marju Jalloh]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​daniel_sanchez:​ssn|Daniël Sánchez]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​patrick_van_abswoude:​ssn|Patrick van Abswoude]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​peter_ruissen:​ssn|Peter Ruissen]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​joost_pijnaker:​ssn|Joost Pijnaker]]|
 +|[[:​2006-2007:​students:​reinier_schoof:​ssn|Reinier Schoof]]|
 +
 +===== Presentaties Projecten =====
 +
 +Per groep 20 minuten presentatie + vragen. ​
 +10 minuten mondelinge en schriftelijke feedback op de presentatie. ​
 +De presentaties worden op video opgenomen.
 +
 +<hi yellow>​De links zijn niet meer actief. Je kan bij Eelco een kopie van de video'​s krijgen</​hi>​
 +
 +^Volgorde ​    ​^Namen ​    ​^Onderwerp ​   ^Voorstel ^Goedgekeurd^Link Praatje^
 +|1|Pieter Coen Gerben en Patrick| Irisscanners|-|-|<​del>​[[http://​hinotori.staff.os3.nl/​SSN/​presentaties/​M2U00576.MPG.whole.avi|IrisScanners.avi (~286MB)]]</​del>​|
 +|2|Robert, Peter R, Michael| Filesystem Encryption|-|-|<​del>​[[http://​hinotori.staff.os3.nl/​SSN/​presentaties/​M2U00579.MPG.avi|FSEncryption.avi (~108MB)]]</​del>​|
 +|3|Maurits, Daniël, Ralph, Tijmen| OTP| -| -|<​del>​[[http://​hinotori.staff.os3.nl/​SSN/​presentaties/​M2U00581.MPG.whole.avi|OTP.avi (~244MB)]]</​del>​|
 +|4|Marju, Peter T, Carol, Joost|VPN/​SSL|-|-|<​del>​[[http://​hinotori.staff.os3.nl/​SSN/​presentaties/​M2U00583.MPG.whole.avi|VPN.avi (~148MB)]]</​del>​|
 +|5|Lotte, Reinier, Stéfan|DNSSEC|-|-|<​del>​[[http://​hinotori.staff.os3.nl/​SSN/​presentaties/​M2U00585.MPG.whole.avi|DNSSEC.avi (~272MB)]]</​del>​|
 +
 +===== Verslagen Projecten =====
 +
 +
 +Deadline inleveren verslagen is .. december 2006
 +^Namen ​    ​^Onderwerp ​    ​^Inleverdatum^
 +|-         ​|- ​            ​|- ​          |
 +|-         ​|- ​            ​|- ​          |
 +|-         ​|- ​            ​|- ​          |
 +|-         ​|- ​            ​|- ​          |
 +
 +==== Verslagen Projecten van vorig jaar ====
 +|{{:​2005-2006:​vakken:​ssn:​reports:​bluetooth_security_rapport_final.pdf|bluetooth_security_rapport_final.pdf}}|
 +|{{:​2005-2006:​vakken:​ssn:​reports:​case_opdracht_-_fingerprint_readers.pdf|case_opdracht_-_fingerprint_readers.pdf}}|
 +|{{:​2005-2006:​vakken:​ssn:​reports:​quantum_onderzoek.pdf|quantum_onderzoek.pdf}}|
 +|{{:​2005-2006:​vakken:​ssn:​reports:​report_ipsec_vpn_1_0.pdf|report_ipsec_vpn_1_0.pdf}}|
 +|{{:​2005-2006:​vakken:​ssn:​reports:​report_rfid_final.pdf|report_rfid_final.pdf}}|
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Tentamen =====
 +
 +Het tentamen is een open boek tentamen.
 +De tentamendatum staat op de wiki
 +
 +De tentamenstof beslaat ​
 +
 +  * het boek Network Security: Private Communication in a Public World, 2/E
 +  * de stof/sheets van de colleges'​s
 +  * de stof/sheets van de gastcollege'​s
 +  * de Codebook CDROM van Simon Singh
 +
 +Bedenk dat je het boek erbij mag hebben en dus geen domme feitjes uit je hoofd hoeft te leren.
 +Je moet daarentegen wel de stof goed begrijpen.
 +
 +
 +
 +  * Hoofdstuk 1 volledig
 +  * Hoofdstuk 2 volledig
 +  * Hoofdstuk 3 volledig nadruk op DES en AES
 +  * Hoofdstuk 4 volledig let ook op de sheets
 +  * Hoofdstuk 5 volledig nadruk op MD5 en SHA
 +  * Hoofdstuk 6 alleen de in het college behandelde stof dus niet ZKP 
 +  * Hoofdstuk 7 en 8 alleen als achtergrondinfo bij de door Karst behandelde sheets
 +  * Hoofdstuk 9 volledig ​
 +  * Hoofdstuk 10 volledig
 +  * Hoofdstuk 11.1 tot en met 11.3  let ook op de sheets
 +  * Hoofdstuk 12 alleen een keer lezen
 +  * Hoofdstuk 13 en 14 alleen wat op de sheets staat
 +  * Hoofdstuk 15 lezen maar tentamen gaat alleen de op de sheets behandelde stof
 +  * Hoofdstuk 16 volledig
 +  * Hoofdstuk 17 18 en 19  lezen maar tentamen gaat alleen de op de sheets behandelde stof
 +  * Hoofdstuk 20-26  slechts gedeeltes voor zover we er aan toekomen.
 +
 +
 +===== Links =====
 +[[http://​www.simonsingh.net/​Code_Book_Download.html|Codebook CD-ROM Simon Singh]] (Graag lokaal downloaden)\\
 +[[http://​www.cryptool.com/​|Cryptool]]\\
 +[[http://​mckoss.com/​Crypto/​Enigma.htm|Paper Enigma]]\\
 +[[http://​enigmaco.de/​index-enigma.htm|Flash Enigma emulator]]\\
 +[[http://​users.telenet.be/​d.rijmenants/​en/​enigmasim.htm|Windows Enigma emulator]]\\
 +[[http://​www.xat.nl/​enigma/​|Lijst met Enigma emulators]]\\
 +[[http://​www.wireshark.org/​|Wireshark protocol analyzer]]\\
 +[[http://​www.wireshark.org/​download/​docs/​user-guide-a4.pdf|Handleiding Wireshark protocol analyzer]]\\
 +[[http://​www.rsasecurity.com/​rsalabs/​node.asp?​id=2152|RSA FAQ]]\\
 +
 +
 +
 +
 +===== Beoordeling =====
 +
 +Je eindcijfer wordt samengesteld uit:
 +
 +Project 30% Tentamen 70%
 +
 +De presentaties worden niet beoordeeld
 +
 +De practikumopgaven moeten gemaakt en voldoende beoordeeld zijn 
 +
 +===== De Docent =====
 +
 +{{:​2006-2007:​courses:​ssn:​jaap_defect.jpg?​200|Jaap van Ginkel}}
 +
 +//​Contactgegevens op de interne WIKI//
 +
 +
 +
 +De prakticumdocent
 +
 +fotootje eelco
 +
 +
 + 
 +  --- //​[[Jaap.vanGinkel@os3.nl|Jaap van Ginkel]] 2006/10/26 01:15//

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.