Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
2006-2007:rooster [2007/06/07 14:23]
schatbrn
2006-2007:rooster [2007/06/07 14:24] (current)
schatbrn
Line 1: Line 1:
 +~~META:​title=Rooster voor de studie SNE 2006-2007~~
  
 +====== Rooster en kalender 2006-2007 ====== ​               ​
 +
 +Het is de bedoeling dat de informatie over het rooster ook via de [[http://​www.student.uva.nl/​snb|roostersite van de UvA]]  te vinden is. 
 +
 +Vak specifieke informatie wordt nog toegevoegd.
 +
 +/*
 +===== Block 5, ICP and IDS =====
 +^  Week     ​^^ ​ Monday ​ ^  Tuesday ​ ^  Wednesday ​ ^  Thursday ​ ^  Friday ​ ^
 +^15^  9 April| ​ <hi #87ceeb> Pasen </​hi> ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |
 +^16^  16 April| ​ [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |  <hi yellow>​14:​00u [[.courses:​rp2|RP2]] \\ Cees de Laat</​hi> ​ |  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |
 +^17^  23 April| ​ [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |  <hi yellow>​10:​00u TTNMBSPR INR \\ 13:00u TTNMBSPR LIA</​hi> ​ |  <hi yellow>​10:​00 Evaluatie met C. de Laat</​hi>​ \\ <hi yellow>​11:​00</​hi>​ [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |
 +^18^  30 April| ​ <hi #87ceeb> Mei Vakantie </​hi> ​ |||||
 +^19^   7 May|  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ | |  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |
 +^20^  14 May|  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |  <hi yellow>​ProRail \\ 10:00-17:00 \\ Utrecht</​hi> ​ |  <hi #​87ceeb>​Hemelvaart</​hi> ​ |  <hi #​87ceeb>​vrij (géén ICP)</​hi> ​ |
 +^21^  21 May|  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ \\  <hi yellow>​college onderzoek ​ \\  Jan van Eijk</​hi> ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ \\  <hi yellow>​Powerleersessie over RP2</​hi> ​ |  [[.courses:​ids|IDS]] ​ |  [[.courses:​icp|ICP]] ​ |
 +^22^  28 May|  <hi #​87ceeb>​Pinksteren</​hi> ​ |  <hi #​ff6666>​ICP presentaties \\ 9:30-11:30 \\ SNE Lab </​hi> ​ |  <hi #ff6666> INR, 10:​30-13:​00,​ B0638 </​hi> ​ |  <hi #ff6666> IDS presentaties \\ 10:30-17:00 \\ Kruislaan 403, F0.13 </​hi> ​ |  <hi yellow>​Beroepskeuzedag \\ 10:30-17:00 </​hi> ​ |
 +
 +/ *  <hi #ff6666> ICP, 10:​30-13:​00,​ A0818 </​hi> ​ */
 +
 +===== Block 6, RP2 =====
 +^  Week     ​^^ ​ Monday ​ ^  Tuesday ​ ^  Wednesday ​ ^  Thursday ​ ^  Friday ​ ^
 +^23^   4 June|  [[.courses:​rp2|RP2 Project]] ​ |||||
 +^24^  11 June|  [[.courses:​rp2|RP2 Project]] ​ |||||
 +^25^  18 June|  [[.courses:​rp2|RP2 Project]] ​ |||||
 +^26^  25 June|  [[.courses:​rp2|RP2 Project]] ​ |||||
 +^27^   2 July|          |           ​| ​ <hi #ff6666> RP2 presentations </​hi> ​ |            |  :?: Zeilen :?:  |
 +^28^   9 July|          |           ​| ​   |  <hi yellow> Eurofiber bezoek </​hi> ​ |    |
 +^29^  16 July|  <hi #87ceeb> Zomervakantie,​ 16 July until 10 August </​hi> ​ |||||
 +
 +===== Final Re-examinations =====
 +
 +^  Week     ​^^ ​ Monday ​ ^  Tuesday ​ ^  Wednesday ​ ^  Thursday ​ ^  Friday ​ ^
 +^33^  13 August| ​ <hi #ff6666> Final exams, to be determined </​hi> ​ |||||
 +| | |  ...  |||||
 +^**39**^ ​ **24 September**| ​         |           ​| ​            ​| ​           |  <hi #ff6666> Bul Uitreiking </​hi> ​ |
 +
 +/*
 +FIXME
 +
 +We zijn nog bezig het rooster aan te passen
 +
 +===== Jaarrooster ====
 +^Blok^Datum^Weken^Vakken^
 +| 1 |5 september - 29 oktober 2006   ​|36-43|CIA en ESA|
 +| 2 |30 oktober - 22 december 2007   ​|44-51|SSN en DIA|
 +| 3 |8 januari - 2 februari 2007     ​|2-5 ​ |RP1|
 +| 4 |5 februari - 30 maart 2007      |6-13 |LIA en INR|
 +| 5 |4 april - 1 juni 2007           ​|14-22|ICP en IDS|        
 +| 6 |4 juni - 29 juni 2007           ​|23-26|RP2|       ​
 +
 +===== Vakanties =====
 +^Vakantie^Datum^
 +|Kerstvakantie | 25 december 2006 - 5 januari 2007 |
 +|Goede Vrijdag | vrijdag 6 april 2007 |
 +|Paasmaandag ​  | maandag 9 april 2007 |
 +|Koninginnedag | maandag 30 april 2007 |
 +|Meivakantie ​  | 30 april 2007 - 4 mei 2007 |
 +|Dag van de Arbeid |dinsdag 1 mei 2007 | 
 +|Hemelvaartsdag ​   |donderdag 17 mei 2007 |
 +|verplicht ADV     ​|vrijdag 18 mei 2007 |FIXME
 +|Pinksteren ​       |maandag 28 mei 2007| 
 +|Begin zomervakantie |maandag 16 juli 2007|
 +
 +===== Blok1 =====
 +
 +|week     ​|20061016-20061020 |casusweek|
 +|36-43 ​   |20061023-20061027 |tentamenweek|
 +
 +===== Blok2 =====
 +|week     ​|20061211-20061215| casusweek|
 +|44-51 ​   |20061218-20061222| tentamenweek|
 +
 +[[:​2006-2007:​courses:​ssn#​rooster|SSN Rooster]]
 +[[:​2006-2007:​courses:​dia#​rooster|DIA Rooster]]
 +
 +===== Blok3 =====
 +
 +|20070207 ​        | presentaties RP1|
 +
 +===== Blok4 =====
 +|maandag ​ | LIA|
 +|dinsdag ​ | INR|
 +|woensdag | collegevrij|
 +|donderdag| LIA|
 +|vrijdag ​ | INR|
 +
 +|week     ​|20070319-20070323 |casusweek|
 +|6-13     ​|20070326-20070330 |tentamenweek|
 +
 +==== Tentamenrooster Blok 4 ====
 +^Datum ^Lokaal^Tijd^Vak^
 +|Maandag 26 maart|A01.20|10:​30-13:​30|LIA|
 +|<​del>​Dinsdag 27 maart</​del>​|<​del>​A01.24</​del>​|<​del>​10:​30-13:​30</​del>​|<​del>​SSN</​del>​|<​hi red>​Vervalt!</​hi>​|
 +|Woensdag 28 maart|A13.28|10:​30-13:​30|INR|
 +|Maandag 2 april|C02.28|13:​00-16:​00|SSN Hertentamen|
 +
 +===== Blok5 =====
 +
 +^maandag|IDS|
 +^dinsdag|ICP|
 +^woensdag|college vrij|
 +^donderdag|IDS|
 +^vrijdag|ICP|
 +
 +|week     ​|20070521-20070525 |casusweek|
 +|14-22 ​   |20070528-20070601 |tentamenweek|
 +
 +^Vak^datum^tijd^lokaal^
 +|LIA|dinsdag 29 mei|10:​30-13:​00|B1302|
 +|INR|woensdag 30 mei|10:​30-13:​00|B0638|
 +|ICP|vrijdag 1 juni|10:​30-13:​00|B0818|
 +/ *|INR|maandag 28 mei|10:​30-13:​00|B0618|* /
 +
 +===== Blok6 =====
 +
 +|20070704 ​         |presentaties RP2|
 +
 +
 +Diplomauitreiking ​ FIXME september 2007
 +
 +*/

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.