SSN Security of Systems and Networks

Boek

networksecurity_klein.jpg

Network Security: Private Communication in a Public World, 2/E

Onder andere verkrijgbaar bij: Amazon

(Of via je eigen boekhandel.)

Sheets

Rooster en Gastcolleges

Let op er zijn ook enkele colloquia relevant voor SSN !

Tentamen

Het tentamen is een open boek tentamen.

Je mag geen calculator/pda/telefoon of andere hulpmiddelen gebruiken.

De tentamendatum staat op de schedule page

De tentamenstof beslaat

 • de stof/sheets van de colleges's
 • de stof/sheets van de gastcollege's
 • de Codebook CDROM van Simon Singh

Uit het boek

 • Hoofdstuk 1 volledig
 • Hoofdstuk 2 volledig
 • Hoofdstuk 3 volledig nadruk op DES en AES
 • Hoofdstuk 4 volledig let ook op de sheets
 • Hoofdstuk 5 volledig nadruk op MD5 en SHA
 • Hoofdstuk 6 alleen de in het college behandelde stof
 • Hoofdstuk 7 en 8 alleen als achtergrondinfo bij de door Karst behandelde sheets
 • Hoofdstuk 9 volledig
 • Hoofdstuk 10 volledig
 • Hoofdstuk 11.1 tot en met 11.3 let ook op de sheets
 • Hoofdstuk 12 alleen een keer lezen
 • Hoofdstuk 13 en 14 alleen wat op de sheets staat
 • Hoofdstuk 15 lezen maar tentamen gaat alleen de over de op de sheets behandelde stof
 • Hoofdstuk 16 volledig
 • Hoofdstuk 17 18 en 19 lezen maar tentamen gaat alleen de op de sheets behandelde stof
 • Hoofdstuk 20-26 slechts behandelde gedeeltes.

Films

blik.gif Facultatief !

Zie voor actuele versie

Voortgang Studenten

Student SSN Logs

Presentaties Projecten

Per groep 20 minuten presentatie + vragen. 10 minuten mondelinge en schriftelijke feedback op de presentatie. De presentaties worden op video opgenomen. Deze kan je hier vinden.

Volgorde Namen Onderwerp Voorstel GoedgekeurdLink Praatje
1 --
2
3
4
5

Verslagen Projecten

Deadline inleveren verslagen is 15 december 2007

Namen Onderwerp Inleverdatum
- - -
- - -
- - -
- - -

Verslagen Projecten van vorig jaar

Beoordeling

Je eindcijfer wordt samengesteld uit:

Project 30% Tentamen 70%

De presentaties worden niet beoordeeld

De practikumopgaven moeten gemaakt en voldoende beoordeeld zijn

De Docent

Jaap van Ginkel

Contactgegevens op de interne WIKI

De prakticumdocent

fotootje eelco

Jaap van Ginkel 2007/10/29 15:43

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.