Security of Systems and Networks

Teacher:Jaap van Ginkel

Boek

networksecurity_klein.jpg

Network Security: Private Communication in a Public World, 2/E

Onder andere verkrijgbaar bij: Amazon

(Of via je eigen boekhandel.)

Sheets

Rooster en Gastcolleges

Let op er zijn ook enkele colloquia relevant voor SSN !

Tentamen

Het tentamen is een open boek tentamen.

Je mag geen calculator/pda/telefoon of andere hulpmiddelen gebruiken.

De tentamendatum staat op de schedule page

De tentamenstof beslaat

 • de stof/sheets van de colleges's
 • de stof/sheets van de gastcollege's
 • de Codebook CDROM van Simon Singh

Uit het boek

 • Hoofdstuk 1 volledig
 • Hoofdstuk 2 volledig
 • Hoofdstuk 3 volledig nadruk op DES en AES
 • Hoofdstuk 4 volledig let ook op de sheets
 • Hoofdstuk 5 volledig nadruk op MD5 en SHA
 • Hoofdstuk 6 alleen de in het college behandelde stof
 • Hoofdstuk 7 en 8 alleen als achtergrondinfo bij de door Karst behandelde sheets
 • Hoofdstuk 9 volledig
 • Hoofdstuk 10 volledig
 • Hoofdstuk 11.1 tot en met 11.3 let ook op de sheets
 • Hoofdstuk 12 alleen een keer lezen
 • Hoofdstuk 13 en 14 alleen wat op de sheets staat
 • Hoofdstuk 15 lezen maar tentamen gaat alleen de over de op de sheets behandelde stof
 • Hoofdstuk 16 volledig
 • Hoofdstuk 17 18 en 19 lezen maar tentamen gaat alleen de op de sheets behandelde stof
 • Hoofdstuk 20-26 slechts behandelde gedeeltes.

Films

blik.gif Facultatief !

Voortgang Studenten

Student SSN Logs

Presentaties Projecten

Per groep 20 minuten presentatie + vragen. 10 minuten mondelinge en schriftelijke feedback op de presentatie. De presentaties worden op video opgenomen.

Volgorde Namen Onderwerp Voorstel GoedgekeurdLink Praatje
1 --
2
3
4
5

Verslagen Projecten

Deadline inleveren verslagen is 23 december 2008 23:59

Namen Onderwerp Inleverdatum
- - -
- - -
- - -
- - -

Beoordeling

Je eindcijfer wordt samengesteld uit:

Project 30% Tentamen 70%

De presentaties worden niet beoordeeld

De practikumopgaven moeten afgerond en als voldoende beoordeeld zijn

De Docent

Jaap van Ginkel

Contactgegevens op de interne WIKI

De prakticumdocent

fotootje eelco

Jaap van Ginkel

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.