Analytische server projecten

In de maand januari zullen de studenten, meestal in groepen van twee, werken aan een project waarin servertechnologie op de voorgrond staat. Het project dient analytisch van aard te zijn, dus niet al te implementatiegericht.

De lijst van definitieve projectvoorstellen beschrijft de projecten die goedgekeurd zijn en door de studenten zullen worden uitgevoerd. Hier zijn ook de namen van de begeleiders van de projecten te vinden.

De presentatie van de aftrap van het project ASP staat online.

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on “Create this page”.